Storno podmínky

Společnost Holiday Moments si vyhrazuje právo zrušit nebo odvolat jakýkoli zájezd ještě před odjezdem a kdykoli vykázat, akceptovat nebo vrátit jakoukoli osobu / jakékoli osoby coby člena/členy zájezdu. V takových případech bude refundace vycházet ze skutečných nákladů nedokončené části zájezdu.

Společnost Holiday Moments si vyhrazuje právo na základě vyrozumění z jakéhokoli důvodu změnit nebo vynechat kteroukoli část zájezdu, která již byla zarezervována, a klient nebude mít v případě takové změny nebo vynechání žádné právo na refundaci, vyjma zvláštních nákladů, budou-li jaké, které klientovi mohou vzniknout a které bude muset uhradit.

Klientovi nebude v souvislosti se zrušenou rezervací vyplacena žádná refundace, pokud dojde k jejímu zrušení méně než dvacet čtyři (24) hodin před odjezdem zájezdu. Prostředky zaplacené za určité služby, výlety nebo vstupenky/jízdenky, jako např. „AT THE TOP“, jsou nevratné. Je také možné, že některé z aktivit, jako je např. Zátoka delfínů a všechny ostatní prvotřídní výlety v letovisku Atlantis, mohou spadat pod podmínku 72hodinové nevratnosti zaplacené částky.

Převzetí voucheru / potvrzení o rezervaci klientem nebo osobou, která voucher zakoupila v zastoupení klienta, je považováno za souhlas se zde uvedenými podmínkami a za jejich přijetí ze strany této osoby / těchto osob.

Plná cena kteréhokoli zájezdu bude splatná v okamžiku provedení rezervace. Společnost Holiday Moments může jakoukoli rezervaci zrušit, pokud není uhrazena plná cena zájezdu v době provedení rezervace nebo v případě, že platba byla naší Bankou z jakéhokoli důvodu zamítnuta.

Na všech typech Safari jsou průvodcovské služby poskytovány výhradně v anglickém jazyce. Safari zahrnují offroadové výjezdy v náročnějším terénu, a proto na nich musíme s politováním odmítnout účast všech cestujících, kteří mají zdravotní obtíže se srdcem a s páteří, dále těhotných žen a cestujících mladších 3 (tří) let a starších 65 (šedesáti pěti) let. K dispozici je 6 (šest) míst k sezení a jedno místo pro řidiče. Sedadla jsou uspořádána následovně: jedno místo spolujezdce vedle řidiče, tři sedadla v prostřední řadě a dvě sedadla v zadní řadě.

Sedadla nemohou být přidělována předem. V případě Safari s večeří na dunách (Dune Dinner Safari) mohou být přijata zvláštní opatření. Obraťte se, prosím na svého delegáta, který vám poskytne další informace. Doporučujeme hostům, aby si s sebou v zimním období, kdy může večer být chladno, vzali lehký svetr / mikinu.